CPL ROMANIAAcces la sistemul de distributie

Acces la sistemul de distributie – informatii

Lista unitatilor administrative-teritoriale/localitatilor pentru care detinem licenta de operare Descarca…

Lista punctelor de intrare in SD si a denumirii operatorului sistemului de transport al gazelor naturale/conductei de alimentare din amonte Descarca…

Informatii cu privire la serviciile prestate specifice licentei de operare  Descarca…

Tarifele reglementate si conditiile de contractare pentru prestarea serviciului de distributie

Datele de contact ale OSD pentru obtinerea informatiilor necesare accesului la sistem si pentru sesizarea situatiilor de urgenta Descarca…

Ordin nr 97 / 2018 Descarca…

Etapele procesului de acces la SD .  Descarca…

Cereri pentru incheierea/modificarea contractului de distributie a gazelor naturale:

Lista documentelor care trebuie anexate cererii pentru incheierea contractului de distributie Descarca…

QR Code Business Card