CPL ROMANIAActivitati conexe

Activitati conexe

Activitătile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, definite prin Ordin ANRE nr. 84/2014 sunt:

 

 1. emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 2. punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aparţinând clienţilor finali din zonele delimitate pentru care deţine licenţa de operare;
 3. deplasarea unei echipe tehnice:
  • la locul de consum, cu excepţia situaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau a SD;
  • pentru asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a SD;
 4. întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, după caz;
 5. eliberarea de copii după documentaţia tehnică privitoare la instalaţia de utilizare a gazelor naturale a clientului final, fişele de evidenţă a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi/sau după avizul/avizul de principiu, deţinute de către OSD;
 6. debranşarea clienţilor finali prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi postului de reglare;
 7. modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ.

 

 

Ordinul ANRE nr. 140/2015 și Ordinul 181//2015 aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, și prevede:

Tarifele reglementate pentru activităţile conexe, stabilite de către operatorul sistemului de distribuție al gazelor naturale (OSD) conform prevederilor prezentei metodologii, sunt tarifele pe care OSD este îndreptăţit să le factureze.

Tarifele reglementate  nu includ taxa pe valoare adăugată (TVA).

 

In conformitate cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 au rezultat urmatoarele tarife reglementate și structuri de deviz, cu aplicare începând cu 01.02.2024

In conformitate cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 au rezultat urmatoarele tarife reglementate și structuri de deviz, cu aplicare începând cu 01.01.2016

In conformitate cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 au rezultat urmatoarele tarife reglementate și structuri de deviz, cu aplicare începând cu 21.02.2017

In conformitate cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 au rezultat urmatoarele tarife reglementate și structuri de deviz, cu aplicare începând cu 07.06.2017

QR Code Business Card