CPL ROMANIAAvertizare in Interes Public

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor de interes public, cu modificările și completările ulterioare, numitele Pop Ioana Diana și Ștetco Gabriela Andreea au fost desemnate ca persoane responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente și solutionarea raportărilor în interes public, referitoare la încălcări ale legii în cadrul societătii CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL.

 • Cine poate fi avertizor în interes public?

Pot efectua raportări persoanele care au obţinut informatiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel putin, următoarele:

a) lucrătorii;

b) persoanele care desfăşoară o activitate independentă, în înţelesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

c) actionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administratie, precum şi voluntarii şi stagiarii remunerati sau neremunerati;

d) orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractantilor şi a furnizorilor acesteia.

De asemenea, pot efectua raportări persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informatii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat, precum și persoanele care raportează sau dezvăluie public informatii privind încălcări ale legii în mod anonim.

 • Ce se întelege prin expresia „încălcări ale legii”?

Încălcări ale legii, conform art.3 pct.1 din Legea nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă fapte care constau într-o actiune sau inactiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:

 • achizitiile publice;
 • serviciile, produsele și pietele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finantării terorismului;
 • siguranta și conformitatea produselor;
 • siguranta transportului;
 • protectia mediului;
 • protectia radiologică și siguranta nucleară;
 • siguranta alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
 • sănătatea publică;
 • protectia consumatorilor;
 • protectia vietii private și a datelor cu caracter personal și a securitătii retelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt mentionate la art.325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
 • încălcări referitoare la piata internă, mentionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurentă și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piata internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societătilor sau mecanismele al căror scop este obtinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societătilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
 • Care sunt modalitătile de raportare?

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare, astfel:

 prin e-mail la adresa: avertizareinterespublic@cplconcordia.ro – se completează formularul de raportare    F-CPL-RAP-01-  Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii ;

prin corespondentă – se completează formularul de raportare F-CPL-RAP-01 –  Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii – și se depune în cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public care se află pe holul clădirii de la etajul 2 (mansardă);

fată în fată – la cererea avertizorului în interes public.

 

Canale externe de raportare – Agentia Natională de Integritate – https://avertizori.integritate.eu/, precum și alte entităti publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc și solutionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competentă.

 

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

 

 • Ce trebuie să cuprindă raportarea?

Raportarea cuprinde, cel putin, următoarele:

 • Numele și prenumele;
 • Datele de contact ale avertizorului în interes public;
 • Contextul profesional în care au fost obtinute informatiile;
 • Persoana vizată, dacă este cunoscută;
 • Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul CPL CONCORDIA;
 • Probele în sustinerea raportării;
 • Data și semnătura.

Prin exceptie de la cele mentionate anterior, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se va examina și solutiona în măsura în care contine indicii referitoare la încălcări ale legii.

 

NOTĂ: Datele cu caracter personal cuprinse în raportare vor fi prelucrate numai în scopul pentru care au fost furnizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date.

 • Ce se întâmplă în cazul unei raportări nereale?

Raportarea informatiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contraventie și se sanctionează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de conditii încât să fie considerată, potrivit legii, infractiune.

 

Persoanele desemnate, precum și mijloacele de raportare au fost aduse la cunoștinta fiecărui angajat al societătii CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL prin afișare pe pagina de internet a societătii și prin afișare la sediu și la punctele de lucru, într-un loc vizibil și accesibil, azi, 13.12.2023.

 

Contactati-ne

Prin completarea acestui formular sunteti de acord cu politica noastra de confidențialitate

QR Code Business Card