CPL ROMANIACompaniePolitica referitoare la calitate si mediu

Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala

Implementarea propriei politici de calitate, de mediu şi de sănătate şi securitate ocupaţională se bucură de o atenţie deosebită din partea echipei manageriale. Având în vedere concurenţa tot mai acerbă în domeniul distribuţiei şi comercializării combustibililor gazoşi, suntem conştienţi că în perioada care urmează caracteristica cea mai importantă a serviciilor noastre trebuie să fie calitatea. Calitatea înseamnă pentru noi cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri, pe care le putem realiza numai cu contribuţia fiecărui angajat.

 Prin urmare, misiunea organizaţiei noastre este:

 • Furnizarea unor servicii complexe şi complete, competitive
  Obţinerea unui grad ridicat de satisfacţie a clienţilor noştri
  Asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii organizaţiei pe termen lung
  Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin controlul şi reducerea impacturilor asupra mediului, prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluare a mediului
  Conformarea cu legislaţia şi cu alte cerinţe de mediu şi din domeniul calităţii şi  a sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, aplicabile activităţilor organizaţiei
  Minimalizarea riscurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala prin instruiri ale angajatilor, prin organizarea ergonomica a locurilor de munca
  Îmbunătăţirea performanţelor de sănătate şi securitate ocupaţională, prin controlul şi  influenţarea riscurilor identificate si prin masuri de prevenire a riscurilor.

Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, de mediu si de sănătate şi securitate ocupaţională în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.

Conducerea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA asigură disponibilitatea politicii sale referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională pentru public şi asigură toate resursele necesare bunei funcţionări a sistemului de managment integrat.(descarca aici)

QR Code Business Card