CPL ROMANIAFacilitati clienti vulnerabili

Tipurile de facilitati puse la dispozitie de furnizor clientilor vulnerabili(client final apartinand categoriei clientilor casnici)

In conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinului 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali, tipurile de facilitati puse la dispozitie de furnizor clientilor vulnerabili (client final apartinand categoriei clientilor casnici) sunt urmatoarele:

(1) Tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:

a)ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordate de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;

b)facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

c) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți.
(2) Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:

a)asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;

b)la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;

c)la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;

d)la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul şi operatorul convin ca relaţia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfăşoare prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.

e) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți.

QR Code Business Card