CPL ROMANIAInstructiuni de utilizare

Instructiuni pentru utilizarea gazelor naturale

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de 2 ani. Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani şi în următoarele situaţii:

  • în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
  • după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni .

QR Code Business Card