CPL ROMANIAVerificari si revizii

Verificări și revizii tehnice ale instalațiilor de utilizare gaze naturale

 

Începând cu data de 01.01.2016 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 179/2015 prin care se  aprobă Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale . Descarca…

 

Conform acestei Proceduri, verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, precum şi reviziile tehnice ale instalaţiei de utilizare, sunt obligatorii pentru toţi clienţii finali.

Realizarea operaţiilor de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, se efectuează de către operatori economici autorizaţi ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare şi selectaţi de către clientul final. Clientul final are obligaţia să efectueze, exclusiv prin intermediul unui operatori economici selectat de către acesta, verificările şi reviziile tehnice atât ale instalaţiei individuale de utilizare, cât şi ale instalaţiei comune de utilizare (coloana comună a casei scării, sau conducta comună din curte) până la data scadenței.

 

Verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare se realizează în baza:

  • Contractului de prestări servicii încheiat cu un operator economic autorizat ANRE;
  • Notificării transmise de către furnizorul de gaze naturale (CPL Concordia Filiala Cluj România);
  • Documentației tehnice ce a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, avizată de către distribuitor sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz

 

Notificarea se va transmite de către Furnizor clientului final, din oficiu, cu minimum 60 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare.

Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează periodic, la maxim 2 ani.

Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

– periodic, la maxim 10 ani,

– după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;

după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;

Notificarea conține date asupra ultimei verificări/revizii tehnice efectuate, asupra datei scadenței verificării/reviziei tehnice, despre numărul, tipul și debitul aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

 

Clientul final are obligația să pună la dispoziția operatorului economic care îi efectuează verificarea/revizia tehnică periodică următoarele:

  • Notificarea trasnmisă de Furnizorul de gaze naturale;
  • Documentația tehnică avizată care a stat la baza execuției instalației de utilizare;
  • Documente din care să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare;
  • Documente din care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de ISCIR (centrale termice, convectoare, APAC-uri, etc)

 

 

În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul operatori economici autorizat ANRE, o copie a acesteia de la CPL Concordia Filiala Cluj România, sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare.

Dacă CPL Concordia Filiala Cluj România sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, sau documentația nu corespunde cu  tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi existenți la locul de consum, clientul final  are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică (conform Art. 6).

 

Clientul final are obligaţia să înlocuiască:

– racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

detectorul/detectoarele automate de gaze montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

 

Clientul final are obligaţia să păstreze, pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei de utilizare, următoarele documente:

–  documentaţia tehnică aferentă instalaţiei de utilizare, cu modificările la zi;

–  instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale;

– fişele de evidenţă aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare şi/sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare.

 

Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se înmânează clientului final după ce a fost înregistrată de către operatori economici la operatorul de sistem (CPL Concordia Filiala Cluj România).

 

Lipsa documentelor mai sus specificate, precum si neefectuarea verificării/reviziei tehnice periodice până la data scadenței, duce la sistarea furnizării gazelor naturale.

QR Code Business Card