CPL ROMANIAEficienta energetica

Eficienta energetica.

Material Informativ referitor la prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica.

Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL in calitate de furnizor de gaze naturale, in vederea respectarii obligatiei de consiliere instituite de Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, supune atentiei dumneavoastra urmatoarele:

Imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Legislatia prevede o serie de norme in acest domeniu respectiv: Legea nr. 372/2005 privind performata energetica a cladirilor modificata si completata prin Legea nr. 159/2013, Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica. Totodata in cadrul ANRE (Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei) s-a infiintat Departamentul pentru eficienta energetica cu atributii in elaborarea legislatiei secundare in domeniul efeicientei energetice, promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie la consumatori.
Astfel, FII INTELIGENT, ECONOMISESTE BANII, apeleaza la servicii specializate si personalizate care te vor ajuta sa consumi eficient.
Managementul energetic are ca si tinta asigurarea unor consumuri energetice eficiente in vederea maximizarii profitului prin minimizarea costurilor energetice.
Planul de management energetic reprezinta un pas important spre o crestere a rentabilitatii si consta in elaborarea unei strategii pe termen scurt, mediu si lung care sa duca la atingerea obiectivelor de eficienta energetica propuse.
Eficienta energetica ca si concept semnifica aceleasi servicii cu utilizarea unei cantitati mai mici de energie.
Politica in domeniul Eficientei Energetice si conservarii energiei trebuie sa asigure utilizarea eficienta a resurselor care sunt limitate. Aceasta contribuie la cresterea eficientei economice si ecologice, a sigurantei si securitatii energetice, avand un impact direct asupra populatiei si a mediului in general.
Pachetul legislativ mai sus amintit prevede in sarcina persoanelor juridice o serie de obligatii, astfel:
1. Certificarea energetica a cladirilor (conform Legii 159/2013)
Extinderea obligaţiei de afişare a certificatului de performanţă energetică şi creşterea amenzilor pentru nerespectarea acesteia sunt măsuri incluse în Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie.
Nu doar proprietarii/administratorii clădirilor de interes şi de utilitate publică trebuie să afişeze, într-un loc accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanţă energetică. Obligaţia revine şi proprietarilor/administratorilor altor tipuri de clădiri vizitate de public în mod frecvent (baruri, distributii de energie electrica si gaze, distributia apei, hoteluri, scoli, spitale etc.).
2. Audituri energetice (conform Legii 121/2014)
Legea nr. 121/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 574/2014, în vigoare începând cu data de 4 august 2014, stabileste pentru “ Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol” să efectueze o dată la patru ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 200.000 de lei.
Totodata „Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.” Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.
Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică de 1.000 tone echivalent petrol pe an completează şi transmit Departamentului pentru eficienţă energetică, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie.” Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 de lei.

3. Strategia de constructie si reconstructie a sediilor
Stabilirea unei strategii de reengineering al clădirilor din punct de vedere energetic.
Stabilirea unor standarde de performanta energetica pentru echipamente, masini, echipamente, utilaje, in concordanta cu prevederile legislatiei nationale si europene incepand cu anul 2020.

4. Realizarea unui soft de preluare si management al datelor
Situatia dvs., impune realizarea unei analize pentru structurarea si colectarea datelor cu caracter energetic, dar si realizarea unor indicatori de eficienta energetica si eficienta economica (astfel propunerea este sa depasim doar colectarea datelor de baza si colectarea a multor date conexe importante intr-un bun management energetic). Dezvoltarea unui soft specific de stocare si prelucrare a datelor, cu preluarea automata a datelor specific (debite, presiuni, temperaturi).

5. Urmarirea si renegocierea contractelor
Servicii de management de urmarire a contractelor (urmarire la sange index, PCS, PTZ, termen de facturare, perioada de gratie, presiune, calitate), analiza a utilitatii renegocierii, pregatirea actelor si derularea activitatii de licitatie, negocierea contractelor.

6. Proiectia unei imagini Energy Friendly
Consultanta in vederea realizarii unei imagini Energy Friendly pt dvs. atat pentru mediul interior si exterior, alaturi de dezvoltarea unui comportament de Energy Saved la nivelul angajatilor dar si a clientilor.

7. Management energetic
Legea nr. 121/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 574/2014, în vigoare începând cu data de 4 august 2014, stabileste ca in situatia in care un consumator consuma mai mult de 1000 tone să angajeze un Manager Energetic autorizat în condiţiile legii. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.
Va recomandam sa apelati la serviciile societatilor specializate in domeniul consultantei in managementul energetic pentru a afla cea mai buna solutie pentru Dvs.
Pentru informatii suplimentare accesati sectiunea Eficienta Energetica pe site-ul www.anre.ro, www.energie.gov.ro.

QR Code Business Card